Posługa liturgiczna diakona – ebook


Autor: Dariusz Jaskólski
Język publikacji: polski
Liczba stron: 71
Wydawca: Ridero


Przejdź do sklepu

Opis publikacji:

 

Niniejsza książka jest pracą magisterską autora, którą napisał i obronił na UKSW w Warszawie. Książka przedstawia posługę liturgiczną diakona w świetle dokumentów posoborowych, zwracając również uwagę na jej rys historyczny, na to kim jest diakon, jakie pełni zadania również poza liturgią, a także opisuje wymagania stawiane kandydatom oraz ich proces formacyjny. Pozycja ta może posłużyć diakonom oraz kandydatom do diakonatu, a także ceremoniarzom, jako kompendium wiedzy o posłudze diakona.