Archiwum kategorii: wydacksiazke.pl

Alfabet szczęścia – ebook


Autor: Andrzej Budziński
Data wydania: 05.08.2019
Język publikacji: polski
Liczba stron: 140
Wydawca: wydacksiazke.pl


Przejdź do sklepu

Opis publikacji:

 

“Alfabet szczęścia 1. Miłość. Błogosławieni. Niebo. Bóg” – to pierwszy z czterech tomów. Książka: „Alfabet szczęścia” „mówi” o alfabecie, ale w szczególny i nietypowy sposób, ze względu na to, że pomaga znaleźć to, co szukamy całe życie – prawdziwą radość. Nazywałbym moją książkę „Podręcznikiem szczęścia”. Coś gotowego. Coś subtelnego. Coś pożytecznego. Coś prostego. Coś na wyciągnięcie ręki dla każdego…


 

Problemy z naturą? Czyli co to jest homoseksualizm – ebook


Autor: Andrzej Budziński
Data wydania: 14.01.2019
Język publikacji: polski
Liczba stron: 100
Wydawca: wydacksiazke.pl


Przejdź do sklepu

Opis publikacji:

 

„Płciowość jest podporządkowana miłości małżeńskiej mężczyzny i

kobiety. W małżeństwie cielesna intymność małżonków staje się znakiem i

rękojmią komunii duchowej. Między ochrzczonymi więzy małżeńskie są

uświęcone przez sakrament”.


 

Oczyszczenie pamięci. Jan Paweł II i modlitwa międzypokoleniowa – ebook


Autor: Andrzej Budziński
Data wydania: 14.01.2019
Język publikacji: polski
Liczba stron: 300
Wydawca: wydacksiazke.pl


Przejdź do sklepu

Opis publikacji:

“(…) w świetle wiedzy uzyskanej dzięki wnikliwemu rozeznaniu historycznemu i teologicznemu. Istotnie, ze względu na więź, która w Ciele Mistycznym łączy nas z innymi, my wszyscy, choć nie ponosimy osobistej odpowiedzialności i nie pragniemy zastępować sądu Boga, który sam tylko zna ludzkie serca, dźwigamy ciężar błędów i win tych, którzy byli przed nami”.

Jan Paweł II

 


Oczyszczenie pamięci. Jan Paweł II i uzdrowienie międzypokoleniowe – ebook


Autor: Andrzej Budziński
Data wydania: 14.01.2019
Język publikacji: polski
Liczba stron: 300
Wydawca: wydacksiazke.pl


Przejdź do sklepu

Opis publikacji:

“(…) w świetle wiedzy uzyskanej dzięki wnikliwemu rozeznaniu historycznemu i teologicznemu. Istotnie, ze względu na więź, która w Ciele Mistycznym łączy nas z innymi, my wszyscy, choć nie ponosimy osobistej odpowiedzialności i nie pragniemy zastępować sądu Boga, który sam tylko zna ludzkie serca, dźwigamy ciężar błędów i win tych, którzy byli przed nami”.

Jan Paweł II

 


Księga ziaren – ebook


Autor: Gerard Jaryczewski
Data wydania: 03.08.2014
Język publikacji: polski
Liczba stron: 141
Wydawca: wydacksiazke.pl


Przejdź do sklepu

Opis publikacji:

 

Odkąd pamiętam, byłem słuchającym uczniem: czy w szkole, czy na studiach, czy w samodzielnych poszukiwaniach. Wsłuchując się w głos mędrców, filozofów i nauczycieli chciałem przejść przez wszystkie dziedziny wiedzy, wszystko próbując zrozumieć. Ale przejść przez wszystkie dziedziny, tym bardziej rozumiejąc wszystko i dogłębnie, to prawdopodobnie zadanie niewykonalne – ja sam przynajmniej nie dałem rady.
Niemniej trochę zrozumiałem, i wiele przeszedłem, starając się przynajmniej dostrzec to, co w rzeczy istotne, szukając związku między rzeczami i porządku rzeczy. Jestem też przekonany, że dotarłem do tego, co najważniejsze, dlatego ośmieliłem się stwierdzić, że znalazłem mądrość – nie w tym sensie, że ją posiadłem, ale że znalazłem jej źródło.
W tej książce zebrałem szkice na różne tematy, z którymi zetknąć się może poszukiwacz mądrości, szczególnie taki, któremu – tak jak mi – wydaje się, że mądrość powinno się znaleźć w filozofii.

 


Siła i rozum Studium mądrości – ebook


Autor: Gerard Jaryczewski
Data wydania: 05.08.2014
Język publikacji: polski
Liczba stron: 69
Wydawca: wydacksiazke.pl


Przejdź do sklepu

Opis publikacji:

 

 

Co to jest: mądrość? Odpowiedź wydaje się prosta: wystarczy sprawdzić choćby internetowy słownik języka polskiego sjp.pl, gdzie wymieniono aż pięć możliwych znaczeń. Wszystkie są właściwe w tym sensie, że można ich poprawnie używać w języku polskim. Rodzą się jednak pytania.
Czy znajomość tych znaczeń wystarczy, aby zrozumieć, czym jest mądrość? Czy wystarczy, aby zacząć poszukiwania i znaleźć mądrość? Czy pozwala wyjaśnić to niezwykłe uczucie, będące połączeniem wdzięczności i radości, które towarzyszy poznaniu trafnej sentencji mędrca?
Moim zdaniem, znajomość tylko podanych znaczeń nie wystarczy. Żadne z podanych nie pozwala przede wszystkim zrozumieć, co mieli na myśli przodkowie, gdy nazywali jakiegoś boga: bogiem mądrości, a nawet: samą mądrością. To nie jest bez znaczenia, bo chronologicznie rzecz biorąc, mądrość całościowo i pierwotnie była atrybutem boskim, a ludzkim – tylko wycinkowo i wtórnie. Przecież w mitach różnych kultur to bóg schodził na ziemię i przekazywał ludziom skrawek swojej mądrości, np.
dotyczącej rolnictwa lub poezji, a nie odwrotnie.
W tym studium staram się m.in. ustalić, czy mądrość istotnie pochodzi od Boga, i jak ją zdobywać.

 


Prawdziwy Mesjasz – ebook


Autor: Gerard Jaryczewski
Data wydania: 10.08.2014
Język publikacji: polski
Liczba stron: 219
Wydawca: wydacksiazke.pl


Przejdź do sklepu

Opis publikacji:

 

Napisałem komentarz do Ewangelii św. Mateusza, który mógłby przekonać do wiary niektórych niewierzących, a niektórych wierzących upewnić.
Nie miałem zamiaru przekonać wszystkich, a jedynie tych, do których rozumu i serca właśnie takie uzasadnienie przemówi: uzasadnienie z faktów, za których prawdziwość ich świadkowie gotowi byli ponieść śmierć, i ponieśli.
Są i tacy, którzy przez analizę pojęć chcą najpierw znaleźć Boga, a potem przez kolejne kroki badań i rozumowań dojść do ustalenia faktów, by na końcu – jeśli utwierdzą się w przekonaniu, że hipoteza wiary jest dostatecznie uprawdopodobniona – w pełnej świadomości przyjąć wiarę lub w pełnej świadomości ją odrzucić. Bóg jest łaskawy, więc jeśli ktoś wybrał sobie tę najdłuższą, najbardziej żmudną, najnudniejszą i najbardziej niepewną drogę do Niego – ale jeśli naprawdę chce znaleźć Boga – to Bóg daje czasami na to czas.
O tym właśnie, jak Jezus przekonywał Żydów do uznania w Nim Mesjasza i Boga, jest między innymi Ewangelia według św. Mateusza.
 

Budzenie filozofii – ebook


Autor: Gerard Jaryczewski
Język publikacji: polski
Liczba stron: 137
Wydawca: wydacksiazke.pl


Przejdź do sklepu

Opis publikacji:

 

W Średniowieczu wymagano od przyszłych mistrzów teologii, aby skomentowali „Sentencje” Piotra Lombarda: zestawienie 182 twierdzeń uznanych za autorytatywne w dziedziny teologii.
Nie jestem kandydatem do żadnego mistrzowskiego tytułu, ale podjąłem próbę zrobienia tego samego z wprowadzeniem do filozofii napisanym przez prof. Jadackiego pt. „Człowiek i jego świat”. Książka – a za nią mój komentarz – zawiera 211 paragrafów, związanych z twierdzeniami z epistemologii, ontologii i aksjologii.
Nie jestem oczytany w literaturze filozoficznej na tyle, by stwierdzić, że propedeutyka prof. Jadackiego jest unikalna, ale nie trafiłem na inną, która posiada trzy następujące cechy: po pierwsze, ujmuje filozofię dogmatycznie, jako zbiór twierdzeń dostatecznie uzasadnionych; po drugie, jest współczesna i wykorzystuje okrzepłe osiągnięcia nauki, w szczególności logiki; po trzecie, jest krótka.
To, co mnie w tej książce szczególnie pociąga, to właśnie próba dogmatyczna, czyli zebranie twierdzeń dostatecznie uzasadnionych.
Wprawdzie trafiałem na inne próby dogmatyczne, ale: albo były, albo mogły być napisane 200 lat temu, i zawsze były za długie. Ta książka jest inna, ta jest – niezgodnie wprawdzie z §69, ale zgodnie ze znaczeniem słownikowym – unikalna.