Biografia duchowa i antropologia chrześcijańska metropolity Antoniego Blooma (1914-2003). Wydanie drugie poprawione i uzupełnione – ebook


Autor: Aleksy Kucy
Język publikacji: polski
Liczba stron: 299
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego


Przejdź do sklepu

Opis publikacji:

 

W swojej monografii
Biografia duchowa i antropologia chrześcijańska metropolity Antoniego Blooma (1914-2003)
autor prezentuje postać pierwszego zwierzchnika rosyjskiego prawosławia na terenie Wielkiej Brytanii. Książka jest nie tylko opisem życia i poglądów metropolity Antoniego, lecz także niezwykle ciekawą refleksją na temat losów współczesnego prawosławia i jego konfrontacji z nowożytnością i kulturą Zachodu. To bardzo ciekawe dzieło, które wykracza poza samą biografię prawosławnego hierarchy, ukazując tło historyczne opisywanych wydarzeń i odkrywając nową perspektywę interpretacyjną jego myśli.

Z recenzji prof. dr hab. Urszuli Pawluczuk

(Uniwersytet w Białymstoku)